جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

قرار-قبولی-تقاضای-اجرای-حکم-دادگاه-خارجی

قرار قبولی تقاضای اجرای حکم  دادگاه خارجی   

در صورتیکه نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق ، در مهلت قانونی اعتراضی نرسیده باشد ثبت آن با رعایت سایر مقررات قانونی بلااشکالست - شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران - اجرای احکام کیفری دادگاههای خارجی در ایران فاقد مجوز قانونی است 

دریافت فایل