جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

قرار-امتناع-از-رسیدگی-به-جهت-اعتبار-امر-محکوم-بها-(مختوم-بها)

قرار امتناع از رسیدگی به جهت اعتبار امر محکوم بها (مختوم بها)

قرار امتناع ازرسیدگی - رد دادرس - قرار امتناع از رسیدگی - قطعیت قرار امتناع از رسیدگی - برای رسیدگی به اتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون قرار تعلیق قاضب صادر میشود - امتناع از رسیدگی بداعیه سابقه صدور رای مصداق عدم صلاحیت دادگاه ندارد - قرار امتناع از رسیدگی ( دادرسی ) - قرار امتناع از رسیدگی به دلیل وجود قرابت نسبی - قرار امتناع از رسیدگی به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فیه در شعبه دیگر 

دریافت فایل