جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب-نامه-در-خصوص-تشکیل-مجامع-عمومی-بنگاه-های-موضوع-بند-(9-27)-قانون-بودجه-سال-1392-کل-کشور

شماره117818/ت49460هـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 60012/63 مورخ 29/4/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (9ـ 27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (9ـ 27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با رعایت ترتیبات مقرر در بند یادشده اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری