جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

حکم-ازدواج-مسلمان-با-غیر-مسلمان-یا-کافر-چیست؟

آیا می‌دانید حکم شرع و قانون درباره‌ی ازدواج مسلمان با کافر یا غیر مسلمان چیست؟ قانون مدنی به تبعیت از احکام شرعی در‌ این‌باره ملاحظاتی را مقرر کرده که (شرح نکاح)، (جواز) و (عدم جواز) مواردی از این نوع ازدواج‌ها را بیان کرده است.

 به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا به تعاریف مصطلح و مورد پذیرش فقه و قانون، کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.

در این راستا قانون مدنی، زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع" href="/tags/11653/نکاح-زن-مسلمان-را-با-مرد-غیر-مسلمان-ممنوع/" class="link">نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.

 هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائا و هم استداما مانع نکاح است.

راجع به مرد مسلمان با زن غیر مسلمان" href="/tags/14097/ازدواج-مرد-مسلمان-با-زن-غیر-مسلمان/" class="link">ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غیر کتابیه را منع کرده است.

در فقه امامیه قول مشهور این است که نکاح منقطع با زن کتابیه جایز و نکاح دایم باطل" href="/tags/11657/فقط-نکاح-منقطع-با-زن-کتابیه-جایز-و-نکاح-دایم-باطل/" class="link">فقط نکاح منقطع با زن کتابیه جایز و نکاح دایم باطل است.