جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قرار-عدم-صلاحیت-به-اعتبار-صلاحیت-هیات-تشخیص-و-حل-اختلاف-کار-راجع-به-دستمزد

قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف کار راجع به دستمزد   

قانون کار - حقوق کار - امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار - دایره شمول قانون کار - نگاهی بر شرایط کارشناسان روابط کار - دادرسی کار در حقوق موضوعه - حفاظت فنی و بهداشت کار - جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران - ابهامات قنون کار باید رفع شود 

دریافت فایل