جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

قرار-عدم-صلاحیت-به-اعتبار-صلاحیت-واحد-ثبتی-در-دعوی-افراز-ملکی-که-جریان-ثبتی-آن-خاتمه-یافته-و-محجور-یا-غایب-مفقود-الاثر-ندارد

قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی در دعوی افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و محجور یا غایب مفقود الاثر ندارد 

افراز - دادخواست تقسیم ترکه و افراز - تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی - افراز راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع - تشخیص صلاحیت بین اداره ثبت و دادگاه برای افراز - افراز - افراز ملکی که قسمتی از آن مجهول المالک است - گواهی عدم افراز - ابلاغ تصمیم اداره ثبت به مالکین مشاعی و غیرقابل افراز بودن آن 

دریافت فایل