جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

نمونه ای از تخفیف قرار تامین

نمونه ای از تخفیف قرار تامین

قرار تامین - قرارهای تامین کیفری ، از ضرورت تا محدودیت - جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین - دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین  - فک قرار تامین ( توقیف ماشین ) - قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری 

دریافت فایل