اخذ معافیت تحصیلی تا مقطع دکتری در دانشگاه آزاد واحد امارات

اخذ معافیت تحصیلی تا مقطع دکتری در دانشگاه آزاد واحد امارات

 

اخذ معافیت تحصیلی تا مقطع دکتری در دانشگاه آزاد واحد امارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات امکان دریافت معافیت تحصیلی را برای دانشجویان شاغل به تحصیل در این واحد تا مقطع دکتری فراهم کرد. 
    به گزارش مهر، این موضوع پس از بازدید سرهنگ اکبر حلوایی- معاون سازمان وظیفه عمومی از محل دانشگاه آزاد اسلامی در امارات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
    بازدید از دو شعبه دانشگاه آزاد در «دهکده دانش» و «آکادمیک سیتی» همچنین جلساتی در خصوص رفع مشکلات و معضلات خدمت عمومی دانشجویان پسر این واحد از مهمترین اقدامات انجام شده بود. 
    بر این اساس مقرر شد تمام متقاضیان ادامه تحصیل در امارات با معافیت تحصیلی که دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات برای آنها اخذ خواهد کرد در این واحد مشغول به تحصیل شده و طبق قوانین حوزه نظام وظیفه به عنوان دانشجوی واحد امارات به ایران تردد داشته باشند.