جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

اصلاحی-رای-شماره-647-1388-09-02-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

شماره 87/460                                                                            12/7/1393

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره هـ/87/460 ـ 12/4/1389 نظر به اینکه در متن رأی شماره 647 ـ 2/9/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در صفحه 7 روزنامه رسمی شماره 19035ـ 17/4/1389 به چاپ رسیده است، شماره تصویب‌نامه هیأت وزیران به اشتباه 20296 /ت39716ـ 16/2/1387 درج شده است و شماره صحیح آن 20796/ت39716 ـ 16/2/1387 می‌باشد، مراتب جهت درج در آن روزنامه اعلام می‌شود.

معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق‌آباد