جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

رای-شماره-1217-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-بند-1-مصوبه-شماره-45502-5-21-27-8-1392-شورای-برنامه-ریزی-و-توسعه-استان-البرز-در-سال-1392

رأی شماره 1217 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1 مصوبه شماره 45502/5/21 ـ 27/8/1392 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در سال 1392، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج‌شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال 1393

شماره هـ/93/122                                                                        10/8/1393

تاریخ دادنامه: 14/7/1393       شماره دادنامه: 1217      کلاسه پرونده: 93/122

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت الله توپا ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به صورت جلسه چهارمین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در سال 1393 به شماره 45502/5/21 ـ 27/8/1392 در خصوص تعطیلی دستگاههای اجرایی استان در روزهای 5 شنبه

گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 200/5084/211/1000 ـ  27/1/1393 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً این جانب عزت اله توپا ابراهیمی برادر شهید حجت الله توپا ابراهیمی به استحضار می‌رساند، به موجب ماده 87 تبصره 3 قانون مدیریت خدمات کشور که کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند به استثناء ستاد مرکز (تهران) و با توجه به اصل هفدهم قانون اساسی که تعطیلی رسمی هفتگی روز جمعه می‌باشد، در حال حاضر ادارات استان البرز پنج روز در هفته خدمت‌رسانی می‌کنند و دو روز در هفته تعطیل می‌باشند که این موضوع با ماده مزبور و اصل استمرار سازمانهای اداری مغایرت دارد، لذا از آن ریاست تقاضای بررسی اگر چنانچه بخشنامه‌ای صادر شده است تقاضای ابطال و نقض مغایرت مورد استدعاست.»

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: