جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

وظایف-و-اختیارات-دادستان-کل-کشور-در-رابطه-با-دادسرای-انتظامی-قضات-چیست؟

در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده که مسئولیت‌های وی در رابطه با انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات یکی از آن موارد است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده که مسئولیت‌های وی در رابطه با انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات یکی از آن موارد است.

وظایف دادستانی کل کشور - دادستان کل کشور در رابطه با احیای حقوق عامه چه وظایفی دارد ؟ - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست ؟ - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور - دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد ؟ 
 
**دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات:

ماده 37 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333:

**جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود

شکایت ذینفع

2ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

3ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

4ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات انتظامی قضات" href="/tags/18448/دادستان-انتظامی-قضات/" class="link">دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

5ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی

دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم چه وظایفی دارد ؟ - درباره نقش مدعی العموم دادستان کل کشور چه می دانید ؟ - جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها 

**حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات:

ماده 40 اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333:

دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقسده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود در صورتکیه عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل کشور فرستاده می‌شود.

در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و بامضاء دادستان انتظامی قضات
 بدادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگیهای مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از انتظامی قضات" href="/tags/18448/دادستان-انتظامی-قضات/" class="link">دادستان انتظامی قضات بخواهد.