جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

جرایم-خرد-علیه-نظم-عمومی-(راهبردها-و-راهکارها)

جرایم خرد علیه نظم عمومی(راهبردها و راهکارها )

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - رم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

دریافت فایل