جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

استرداد دعوی

استرداد دعوی

دعوی - طرح دعوی - قرار رد دعوی به دلیل استرداد دعوی توسط خواهان - ادعای جعل در دعوی حقوقی - قرار عدم استماع دعوی - قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده - قرار سقوط دعوی خواهان در مورد متعرض ثبت 

دریافت فایل