جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رای-شماره-1420-الی-1422-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تصویب-نامه-شماره-118232-ت469922ک-12-06-1390-وزیران-عضو-کمیسیون-ماده-1-آیین-نامه

رأی شماره‌های 1420 الی 1422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره 118232/ت46992ک ـ 12/6/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مقررات حاکم بر صادرات و واردات - ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون مقررات صادرات و واردات کشور که سالانه و برای مدت معین وضع می شود قابل اعمال نیست 

شماره هـ/91/36                                                                           3/10/1393

تاریخ دادنامه: 17/9/1393       شماره دادنامه: 1420 الی 1422

کلاسه پرونده: 91/36، 351، 1390

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1ـ سرپرست اداره حقوقی مؤسسه اطلاعات با وکالت آقای عبدالحسین جلالی و مجتبی جلالی 2ـ مؤسسه فرهنگی ـ هنری خراسان (روزنامه خراسان) با وکالت آقای رضا کامل‌نیا 3ـ شرکت نگین صدر فیروزه با وکالت آقای کوروش گوران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 118232/ت46992ک ـ 12/6/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تصویب‌نامه شماره 118232/ت46992ک ـ12/6/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار   شده اند.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

خلاصه شکایت شکات به قرار زیر است:

«وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به موجب بند 5 مصوبه شماره 118232/ت46992ک ـ 12/6/1390، سود بازرگانی کاغذ روزنامه را که سابقاً صفر بوده 6 درصد تعیین کردند، ولی اجرای آن را از تاریخ 1/1/1390 تعیین و تصویب کرده‌اند و این مصوبه در تاریخ 7/6/1390 توسط مقام ریاست جمهوری تایید شده و در روزنامه رسمی مورخ 14/6/1390 منتشر شده است در حالی که به استناد مواد 2 و 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی هم به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند، لذا چون مصوبه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را 1/1/1390 به بعد تعیین کرده‌اند، تسری آن به ماقبل صحیح نیست، همچنین به استناد ماده 16 قانون امور گمرکی بعد از ترخیص کالا از گمرک یا صاحب کالا مبنی بر اضافه یا کسر دریافتی مسموع نیست مگر این که معلوم شود اشتباه در محاسبه صورت گرفته است و در مانحن فیه مطالبه 6% مزبور نه به ادعای اشتباه در محاسبه که به ادعای تصویب‌نامه جدید معترضٌ‌عنه است. با عنایت به مراتب فوق تقاضا دارد به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شکات، این قسمت از بند 5 مصوبه مزبور که تاریخ اجرای آن را از 1/1/1390 به بعد می‌داند از تاریخ تصویب آن ابطال نمایند.»

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

««تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه»

انون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره 118232/ت46992ک                                تاریخ: 12/6/1390

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ ـ29/5/1380 تصویب کردند:

«سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه در (5) ردیف برای اجراء از تاریخ 1/1/1390 به شرح زیر تعیین می‌شود.

دریافت فایل