جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

اصلاح-جزءهای-(الف)-و-(ه)-بند-(1)-تصویب-نامه-شماره-98844-ت-50982ه-مورخ-28-08-1393

شماره115303/50982                                                                 4/10/1393

اصلاح جزءهای (الف) و (هـ) بند (1) تصویب‌نامه شماره 98844/ت50982هـ مورخ 28/8/1393

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

نظر به اینکه در جزءهای (الف) و (هـ) بند (1) تصویب‌نامه شماره 98844/ت50982هـ مورخ 28/8/1393، عبارت «خود پرداخت (فرانشیز)» به صورت واژه «فرانشیز» و در تبصره جزء (الف) بند یادشده عبارت «ارزیابی فناوری سلامت (HTA) » به صورت عبارت « HTA (ارزیابی فناوری سلامت)» و در بند (3) عبارت «سرطان (کانسر)» به صورت واژه «کانسر» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و میزان فرانشیز پرداختی توسط بیمه شده 

محسن حاجی میرزایی ـ دبیر هیأت دولت