×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی بابت ارتکاب برخی جرایم، مجازات حبس تعیین شده و در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعرفه خدمات قضایی، این مجازات به جزای نقدی تبدیل شده است، ملاک تعیین درجه مجازات، مجازات قانونی مندرج در قانون اصلی است یا مجازات تبدیل یافته در قوانین موقت بعدی؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه، آیا مجدداً دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به اینکه در مواردی از قبیل فروش ملک مشاع یا تخلیه عین مستاجره، دستور تخلیه عین مستاجره یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر می شود و نه حکم، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این گونه دستورهای قضایی وجود دارد یا خیر؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

مطابق قسمت ذیل ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی‌کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

ماده 230 قانون مدنی، دادگاه را ملزم به احترام به توافقات طرفین در تعیین وجه التزام کرده است؛ گاهی مشاهد می شود که وجه التزام های تعیین شده که با تخلف متعهد از قرارداد بر ذمه او قرار می گیرد، به قدری هنگفت است که برخلاف عرف بوده و معاوضی بودن قرارداد را مورد خدشه قرار می دهد و باعث قرار گرفتن عوضین در ید یکی از طرفین می شود

ادامه مطلب ...

چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری

چند-نظریه-مشورتی-درباره-فک-پلمپ-شهرداری

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پلمپ امانی که بدون مجوز احداث می‌شوند از سوی شهرداری

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزارشده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجایی که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده‌ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

شخص «الف» ضامن تسهیلات دریافتی «ب» در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه «ب» بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا کرده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی، نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام کرده است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

منظور از «تضمین کافی» در ماده 183 «آیین نامه ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1387» چیست؟ آیا مقامات قضایی دادسرا می توانند از متقاضی، این تضمین را مطالبه کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، این تضمین در چه قالبی از متقاضی دستور توقیف مطالبه می شود؟ آیا دادسرا نیز می تواند همانند مراجع قضایی حقوقی، اقدام به اخذ خسارت احتمالی کند؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیرمنقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

شکایتی در بازپرسی مطرح و به دلیل فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته است با قطعیت قرار، شاکی اعمال ماده 278 قانون آیین کیفری مصوب سال 1392 را درخواست کرده و دادستان با تعقیب مجدد متشاکی موافق کرده است، اما بازپرس پیش از شروع به تحقیقات مقدماتی جدید، مخالف تعقیب مجدد است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به بند «الف» ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که فرض ایجاد اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی را مطرح کرده، با لحاظ تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه را نافی صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمی داند، آیا شعب شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی می توانند به صدور قرار عدم صلاحیت محلی به اعتبار شورای دیگری که برای مثال در مجتمع شورایی دیگر یا منطقه دیگر فعالیت دارد، مبادرت کنند؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

«الف» ملکی را با سند عادی به «ب» وگذار می کند سپس «الف» همان ملک را با سند رسمی به «ج» منتقل می کند

ادامه مطلب ...