با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

پانزده + = 27