×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

رای شماره های 326 و 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-326-و-327-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۳۲۶ و ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی )

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

فردی با ارائه وکالت مدنی از جانب فرزند خود، اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر و تصرف عدوانی و تخریب اموال منقول علیه دیگری در دادسرا می کند بعد از سپری شدن مدت یک ماه از تحقیقات، شخص مذکور با توجه به وکالت مدنی مبنی بر اختیار معرفی وکیل به محاکم، در پرونده مطروحه وکیل دادگستری معرفی می کند، اما وکیل تا پایان تحقیقات در دادسرا اقدامی در خصوص طرح شکایت بدوی نسبت به جرایم قابل گذشت انجام نداده و فقط لایحه ای در خصوص بزه انتقال مال غیر می دهد

ادامه مطلب ...

الزام به پرداخت بدهی های ملک برای قرارداد مشارکت در ساخت

الزام-به-پرداخت-بدهی-های-ملک-برای-قرارداد-مشارکت-در-ساخت

معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت، طرفین قرارداد در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آنها با یکدیگر توافق می کنند روال معمول به این صورت است که سازنده ملک مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دریافت مجوزهای لازم و تهیه مقدمات ساخت بنای جدید را برعهده می گیرد اما هزینه ها و بدهی های مربوط به قبل از قرارداد مشارکت در ساخت، بر عهده مالک ملک است

ادامه مطلب ...

دعوای استرداد جهیزیه

دعوای-استرداد-جهیزیه

روابط میان همسران براساس قانون، تعریف و چارچوب مشخصی دارد و از جمله نکاتی که قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژه ای دارد، مسایل مالی زوجه است مانند اینکه مرد در هنگام طلاق باید تمامی حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند؛ مهریه دین ممتاز است که در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و نیز اینکه زن می تواند نفقه قبل خود را نیز مطالبه کند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری

رای-وحدت-رویه-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درباره-مهلت-اعتراض-به-آرای-مراجع-اختصاصی-اداری

مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز باشد؛ در حالی که مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد آیا ضابطه ماده 119 مذکور در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده است نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی، باید از ملاک ماده 73 یادشده استفاده کرد؟

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به سند مالکیت معارض

نحوه-رسیدگی-به-سند-مالکیت-معارض

در مواردی که نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی، دو بار سند مالکیت صادر شود، به سند مالکیتی که در مرتبه آخر صادر شده است، سند مالکیت معارض گفته می شود در چنین شرایطی، سند مقدم الصدور، تا زمانی که طبق حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر است و سند مالکیت موخرالصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهایی دادگاه درخصوص صحیح بودن آن صادر نشده است، سند معارض محسوب می شود

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در پرونده های موضوع مجازات درجه 7 و 8 تعزیری که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود، چنانچه برگ احضاریه با قید«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» ارسال شده و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود و مدارک و مستندات پرونده جهت محکومیت متهم کافی باشد، آیا دادگاه می تواند بدون جلب متهم اقدام به صدور حکم غیابی کند؟ در این صورت، آیا دادگاه باید از دستور«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» عدول کند؟

ادامه مطلب ...

نگاهی به اجرای محکومیت های مالی

نگاهی-به-اجرای-محکومیت-های-مالی

بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، «اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود

ادامه مطلب ...

نحوه اخد گواهی امضا

نحوه-اخد-گواهی-امضا

گواهی امضا به این معناست که امضای فردی ذیل یک سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی تایید و تصدیق شود گواهی امضا اصطلاحا به معنای این است که امضای فردی ذیل یک سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی تایید و تصدیق شود

ادامه مطلب ...

اعتراض به قرار نهایی دادسرا

اعتراض-به-قرار-نهایی-دادسرا

اعتراض به قرار نهایی دادسرا توسط شاکی در شرایطی است که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کرده باشد که مهلت اعتراض به قرار نهایی دادسرا برای اشخاص مقیم ایران 10 روز از تاریخ دریافت ابلاغیه قرار نهایی دادسراست مراحل اعتراض به قرار نهایی دادسرا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود

ادامه مطلب ...

تعیین تکلیف چک های بانکی در صورت فوت صادر کننده یا ذینفع

تعیین-تکلیف-چک-های-بانکی-در-صورت-فوت-صادر-کننده-یا-ذینفع

نظر به دریافت دیدگاه‌های نمایندگان شبکه بانکی درخصوص نحوه انتقال، ابطال و رفع سوءاثر چک‌های برگشتی در شرایط فوت صادر کننده چک و یا ذینفع آن و باتوجه به ملاحظات مقرراتی و حقوقی مبنی بر نحوه خدمت رسانی در شرایط فوت صادر کننده و یا ذینفع چک براساس استعلام اخذ شده از حوزه حقوقی این بانک، به استحضار می‌رساند تغییراتی به شرح ذیل در زیرساخت سامانه صیاد (پیچک) بـه منظـور امکـان ارائه خدمات بانکی شامل نقد کردن، ابطال و یا رفع سوءاثر چک اشخاص متوفی اعمال گردیده، که توسط شعب بانک‌ها قابل بهره برداری می‌باشد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند

ادامه مطلب ...

انواع خیانت در امانت

انواع-خیانت-در-امانت

اگر اموالی به عنوان امانت به شخصی واگذار شده باشد و او این اموال را با قصد ضرر، استعمال، تصاحب یا تلف و مفقود کند، مرتکب خیانت در امانت شده است خیانت در امانت از طریق سوءاستفاده از سفیدامضا و سفیدمهر و خیانت در امانت از طریق سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، از مهمترین انواع خیانت در امانت هستند

ادامه مطلب ...

رای شماره 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-187-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۰۶ ۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰ ۷ ۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-189-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳۹۴ ۵ ۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود درخصوص اخذ مبلغ ۳ لایر به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ لایر به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

تکلیف مستاجر پس از فروش عین مستاجره

تکلیف-مستاجر-پس-از-فروش-عین-مستاجره

تکلیف مستاجر پس از فروش ملک، در مقابل مالک سابق این است که در صورت شرط فسخ اجاره در حالت فروش ملک، مستاجر باید ملک را تخلیه کرده و اجاره بهای معوقه را نیز بپردازد تکلیف مستاجر پس از فروش ملک در مقابل مالک جدید نیز تحویل ملک در صورت شرط شدن یا پرداخت اجاره بها، در فرض ابقای عقد اجاره است

ادامه مطلب ...

رای شماره های 118 الی 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-118-الی-120-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبتنام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ ابطال شد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟

ادامه مطلب ...