×

بانک قوانین ایران - صفحه 386 از 664 صفحه

یکصد-ضربه-شلاق-برای-تفخیذ-

یکصد ضربه شلاق برای تفخیذ

از-مصادیق-بند-6-ماده-21-قانون-تعزیرات

از مصادیق بند 6 ماده 21 قانون تعزیرات

اقدام-و-اظهار-نظر-بر-خلاف-حق-(جعل-و-تزویر)

اقدام و اظهار نظر بر خلاف حق (جعل و تزویر)

از-مصادیق-بند7-ماده-21-ق-ت-(جعل-گذرنامه-)

از مصادیق بند7 ماده 21 ق ت (جعل گذرنامه )

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.