×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رأی شماره 75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است


رأی شماره 495 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می‌باشد


رأی شماره617 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور گواهی مربوط به تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی جنگی و نوع خدمت و تأیید مدارک


رأی شماره 530 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌ای قانونی نمی‌باشد


رأی شماره601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 4 1387 سازمان امور مالیاتی کشور


نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره‌های 489 ـ 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث و کارمندان مصوب 1388 مبنی بر برقراری حقوق وظیفه و مستمری از تاریخ تقاضا


تصویب‌نامه در خصوص حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش اول


رأی شماره 226 ـ 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأثیر مدرک تحصیلی اخذشده توسط مستخدم در مورد ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری ازگروه آن و منوط به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد


رأی شماره198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام‌نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه می‌باشد


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری ماده واحده قانون مقررات استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح به کارکنانی که به هر علت از تاریخ 11 2 1370(زمان تصویب قانون) از سازمان


رأی شماره762 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قان


رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین 6 و 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم


رأی شماره‌های 836 ـ 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری توأمان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نمی‌باشد


رأی شماره 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ 8 3 1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت


رأی شماره‌های 349، 363، 364، 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانة ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به کسانی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می‌نمایند


رأی شماره‌های 458، 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات خدمت