×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

رأی شماره 865 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور


رأی شماره 770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده 27 قانون مذکور به کارگران نمی‌باشد


قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370


رأی شماره 791 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی احتساب مدت تحصیل فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته‌اند بعنوان سنوات خدمت


رأی شماره801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق سنوات سربازی هنگام بازخریدی


رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 589 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت


رأی شماره945 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه کارکنانی که از وزارت جهاد کشاورزی در اجرای توافقنامه مورخ 27 6 1381 به وزارت راه و ترابری منتقل گردیده‌اند


رأی شماره629 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة تبدیل وضعیت خدمتی معلمان حق‌التدریس به رسمی


رأی شماره 308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب مدت تحصیل کسانیکه در مدرسه عالی بهداشت مدارس تحصیل و در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استخدام گردیده‌اند بعنوان خدمت رسمی


رأی شماره 1497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب سوابق خدمت آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از تاریخ 1 1 1375


رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش


قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5 3 1367


رأی شماره 1060 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء گروه مستخدمین دولت


رأی شماره136 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی


رأی شماره 346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی بازخرید خدمت


رأی شماره 244 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی


رأی شماره330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت


رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور


رأی شماره278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام‌ آموزش و پرورش به تبدیل حکم آموزگاری به دبیری