×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغیدر سال 1393


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو


لغو تصمیم‌نامه شماره 37792 43934 مورخ 21 2 1389


الحاق ردیف‌های (32) الی (34) به جدول پیوست تصویب‌نامه شماره74579 ت39116ک مورخ 13 5 1387


تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تصویب‌نامه در مورد تأمین و تخصیص یارانه نقدی به دامدارانی که شیرخام خود را مطابق روال سال 1392 به


الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‌نامه درخصوص اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»


تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزیدر سال 1393


قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص پرداخت کمک هزینه حمل در خرید تضمینی چغندرقند


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال 1393


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392


آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392


تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی


آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی