×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین دادرسی کیفری بخش 2


آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی


قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست


رأی شماره 253 بخشنامه شماره 141718ـ 29 6 1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش


آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1392


آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


قانون حمایت خانواده


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش2)


آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 49 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29 3 1381 هیأت وزیران


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش دوم)


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1391