×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره أت وزیران


آیین دادرسی کیفری بخش 2


قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن


رأی شماره 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


قانون مجازات اسلامی بخش دوم


اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه حلی


قانون حمایت خانواده


رأی شماره 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


رأی شماره 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


رأی شماره801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390


اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»


رأی شماره513 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 بخشنامه شماره52 مستمریهای سازمان تأمـین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره‌های ماده 76 قانون تأمین اجتماعی


رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره 524 ـ 505 مورخ 7 8 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک


قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)


آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


«سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی»


قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی


مصوبه «اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب»


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع