×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین دادرسی کیفری بخش 2


رأی شماره 150ـ 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری


قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر


رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات


قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین


آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات


قانون دیوان عدالت اداری ‏


قانون مدنی


ضوابط تشکیل محاکم موضوع قانون محاکم شرع


قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه


قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری


آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی


دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد