×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران


تصویب‌نامه راجع به تأیید کلیه تبلیغات محصولات غذایی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور(بخش دوم)


قانون راجع به معاملات تصدیق صدور


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر


قانون متمم دیوان جزای عمال دولت


قانون ثبت اسناد و املاک


قانون تجارت


تصویب پروگرام کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم


قانون محاسبات عمومی مصوب 1329


قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام


راجع بجریان گذاردن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی مصوب 3 خرداد ماه 1322


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


لایحه قانونی انجمنهای ولایتی و ایالتی


آئین نامه اجرائی تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح


قانون مبارزه با قاچاق انسان


قانون تجارت الکترونیکی


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت


فعل انجام شده درقالب عقد بیع ومقررات مربوط به ضمان واقع شده واصل برصحت عقد بیع وبرائت متهم ازاتهام انتسابی میباشد