×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»


سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی


آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی بخش دوم


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران


«سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی»


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب


رأی شماره405 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دورة دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی


مصوبه « اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»


مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»


مصوبه هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ28 2 1389 موضوع اجرای آزمایشی برنامه درسی استان‌شناسی


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش اول


مصوبه هفتصد و نودوسومین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش موضوع اجرای آزمایشی آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی(ارزشیابی توصیفی)


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی


اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334


آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن


آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی