×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی


رأی شماره 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422ـ 28 8 1386 کمیسیون موضوع ماده 5


رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17 6 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص یافتن اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری


رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده12 قانون زمین شهری


رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده9 قانون زمین شهری مصوب 22 6 1366 و تبصره6 ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است


اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن


رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین


رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ 8 7 1369 هیأت مدیره سازمان زمین شهری


رأی شماره 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره51 5017 ‏مورخ 23 6 1382 و 29663 مورخ 24 7 1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و ‏اداره کل منابع طبیعی استان فارس


رای شماره 141 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1636 هـ مورخ 30 4 1380 سازمان ملی زمین و مسکن


نحوه واگذاری اراضی معوض موضوع لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین واقع درغرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری


رعایت مقررات در تملک اراضی اشخاص - قبل از تملک دارای طرح مصوب موجود باشد


اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی


آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی


تجدیدنظرخواه حقوق ناشی از قرارداد واگذاری فی‎مابین خود و اداره زمین شهری قزوین را به تجدیدنظرخوانده انتقال داده است


در صورتیکه دستگاه اجرائی برای اجرای طرح عمرانی نیاز به زمینی از سایر وزارتخانه‎ها داشته باشد واگذاری حق استفاده موکول بموافقت وزیری که ملک را در اختیار دارد بوده و در صورت عدم توافق طبق نظر نخست‎وزیر عمل میشود


تملک اراضی واقع در محدوده شهرها منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی آن به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده 23 آئین نامه فوق الاشعار است


زمین مذکور بموجب رای قطعی دادگاه مضبوط در پرونده دایر مزروعی شناخته شده است


شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین مبنی بر اینکه به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و فقط مشروط له می تواند از شرط مذکور استفاده کند