×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و


دستورالعمل اجرایی ماده (11) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن


رأی شماره 643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره جزء 1 بند «د» ردیف 8 دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد ایثارگر


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان


رأی شماره 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند 7 مصوبه شماره


آیین‌نامه ایمنی در معادن 2


آیین‌نامه ایمنی در معادن


تصویب‌نامه درخصوص انتزاع مزرعه چاه عمیق عشایری از شهرستان نیریز استان فارس و الحاق به شهرستان سیرجان استان کرمان


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری راجع به خط مرزی بین دو شهرستان اردکان و میبد


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان قائنات


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی


عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک