×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت


تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی


آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی


آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی


دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی


آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت


آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی


آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از ‏مقررات مربوط به مرور زمان


رأی شماره 560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29 8 1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی


آیین نامه بند « و » ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی


تملک و تصرف و بدون مجوز قانونی مال دیگری


مرورزمان در مجازاتهای بازدارنده از موجبات موقوفی تعقیب است - انتقال مال غیر


اخذ وام از بانکهایا موسسات اعتباری برای ساختمانهای احداثی بخشی از عرف ساخت و ساز می باشد


صرفا اعلام یک طرفه فسخ معامله یا ادعای غبن قبل از ثبوت آن جواز اقدام مجدد متهم و انتقال همین زمین به دیگری نیست


معامله معارض نسبت به 5 4 مترمربع انباری بنظر این دادگاه محرز می باشد


نیت وی جعل امضاء صاحب چک بضرر او نبوده - امضاء غیر واقعی و استفاده ازآن وسیله ای برای دریافت وجه و فریب صاحب کالا بوده است