×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص


آئین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص


آئین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف


اصلاح آئین نامه اجرای حکم اعدام


آئین نامه تشکیل سندیکاها


دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


لایحه الغا عوارض در دهات


لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی


لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت


قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان


آئین نامه اصلاحی قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور


قانون کار


اصلاح ماده 19 آئین نامه اجرای حکم اعدام مصوب دی ماه 2523 ( 1343شمسی )


ماده 55 دستورالعمل خانه‎های سازمانی که متصرف خانه‎های سازمانی را در صورت عدم تخلیه در مهلت مقرر متصرف عدوانی تلقی و او را به پرداخت اجاره‎بها ملک براساس نظریه کارشناس نموده خلاف قانون است


اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد


آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری


دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی


خواسته بدوی قبل از صدور رای دادگاه تقویم و معین شده و به دستور دادگاه به تجدیدنظرخوانده آقای مدیر فعلی شرکت اخطار شده است تا هزینه دادرسی مرحله بدوی را به طور کامل پرداخت نماید


چون وفق مقررات جاریه تهیه عین محکوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز برای محکومان مقدور نمی‎باشد نامبردگان مکلفند معادل ریالی محکوم‎به را در یوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانک مرکزی بپردازند