×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص


آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی


تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت آیین نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی


قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه


دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات


آئین نامه طرز اجرای آرا قطعی شورای کارگاه و هیات حل اختلافات


قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران


پروگرام کابینه صمصام السلطنه


نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی


قانون دیوان محاسبات


تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه


قانون راجع به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت آنشتالت


آئین نامه تشکیل هیئت داوری و حل اختلاف


آئین نامه اصلاحی قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور


لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی


آئین نامه انتظامی دانشگاه ماده 17 قانون تاسیس دانشگاه تهران


آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده 41 قانون قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی