×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


رأی شماره 253 بخشنامه شماره 141718ـ 29 6 1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش


تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1392 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور


رأی شماره‌های 139ـ 138 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 168692 ت36959هـ ـ 16 12 1385 هیأت وزیران


آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی


قانون امور گمرکی (بخش 2)


اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو


قانون بودجه سال 1390 کل کشور


قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش اول


آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه تلفیقی سال 1388 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع اجرای شیوه نیمسالی واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه‌دور