×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538 87 5 3 ش ـ 15 10 1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ


رأی شماره 841 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری


آیین نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


راجع به تعهدات ارزی دانشجویی - اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی بشکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی


قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه


قانون مالیات بر درآمد


آئین نامه صدور ضمانتنامه ها و ظهرنویسی


قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات


تصویبنامه در مورد انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری


اصلاح آئین نامه قانون وکالت


تصویبنامه در مورد بازنشستگی کارمندان دولت


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت


دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه مسموع است


عمل مغایر شان وکالت


خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ناظر به دیون منجز و قطعی است که مورد اختلاف طرفین نبوده و با مطالبه داین و تمکم مدیون ، مدیون از پرداخت آن استنکاف نموده باشد


تاسیس و دایر نمودن مهد کودک خصوصی فی الواقع نوعی اشتغال به پیشه با انگیزه جلب سود و منفعت مادی شناخته می شود


امکان وجود اجلی برای تسلیم مبیع مانع انتقال و بالنتیجه تحقق عقد بیع نیست


وکیل دعاوی در قبول وکالت جهت استیفای حقوق موروثی موکلین ، از لحاظ وصول حق الوکاله دچار مشکلاتی بوده


ذکر کلمه حق الجعاله بعد از کلمه حق الوکاله مترادف با حق الوکاله بوده نه عنوان خاص دیگروتعیین مبلغی بابت ایاب وذهاب و سایر مخارج قانونی در قرارداد که بارضایت موکل بوده ، قرارداد منعقده بر خلاف شان وکالت وشرافت وکیل نبوده