×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سنندج


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق کرمان


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق بیستون


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق دماوند


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سهند


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شیروان


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آبادان


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود


اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار


لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی


اصلاح آئین نامه قانون وکالت


اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران


خسارتی بر مبنای خلع ید زمین و تخریب بناهای احداثی صورت نگرفته تا ضمان درک آن به عده مسبب یا مسببین اصلی بوده باشد


با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است


اراضی توسط اداره زمین شهری به اداره خوانده واگذار و در آن احداث بنا گردیده و موضوع مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها می باشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312 7 - 1365 08 06 اداره حقوقی وزارت دادگستری


لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی