×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری


اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 6 1378


دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری


قانون جرائم رایانه‌ای


اصلاحیه بخشنامه شماره6973 86 1 ـ 31 6 1386


آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور(بخش دوم)


دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله و وجه‌التزام قرارهای تأمین، با دادستان است (رای شماره 679-18 5 84)


بخشنامه در مورد منع صدور قرار بازداشت موقت در مورد معتادین به استناد لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین


بخشنامه در مورد لزوم انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و منع تحقیقات از طریق نیروی انتظامی


اصلاح آئین نامه اجرای حکم اعدام


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری و ادارات تابعه


آئین نامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو


ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های نظارت دادگستری در مرکز و شهرستان


اصلاح ماده 19 آئین نامه اجرای حکم اعدام مصوب دی ماه 2523 ( 1343شمسی )


اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد


انجام مراسم قسامه با اینکه مورد از موارد لوث نبوده و صدورحکم سه ماه حبس برای متهم به قتل تحت عنوان شرکت درمنازعه بدون تفهیم این اتهام و بدون اخذدفاع وآخرین دفاع متهم ، تخلف است