×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

موضوع شکایت و خواسته- ابطال آئین نامه و بخشنامه های مربوط به ممنوعیت نصب آگهی در سطح شهر محدود نمودن محلهای الصاق آگهی


موضوع شکایت و خواسته- ابطال مصوبات و آئین نامه های مربوط به پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی


موضوع شکایت و خواسته- ابطال آئین نامه های خلاف قانون و خلاف شرع پخش آگهی های بازرگانی


ادامه بهره برداری تلفنهای واگذاری از یک نقطه در محدوده نقطه مخابراتی دیگر که خود متعاقباً دارای تلفن مستقل میگردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال تعرفه های مربوط به افزایش هزینه های پستی


تقاضای ابطال آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و جداول محاسبه بهای برق


تقاضای لغو بخشنامه های مربوط به افزایش هزینه انشعاب برق


درخواست ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص گرانی انشعاب و امتیاز برق


تقاضای لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره 3 ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت


درخواست ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق


متعهد گردیده در صورت استعفا از طی دوره آموزشی کلیه خسارات وارده به شرکت را بپردازد


اختیار تصویب تعرفه خدمات مخابراتی بمجمع عمومی صاحبان سهام شرکت واگذار شده است


این قبیل مشارکتها را در مدارس غیر انتفاعی غیر مجاز تلقی نموده است


خواسته- ابطال دستورالعمل نحوه گزینش دانشجو برای دوره های دکتری داخل در قسمتی که شرط سنی برای داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتری تعیین شده است


تقاضای الغای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع بند ج از ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی - وصف قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی


بخشنامه مورد ادعا در راستای اجرای قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری و آئین نامه اجرائی آن است


اختیارات قانونی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و هم چنین اختیار مقرر در ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی


صدور پروانه لیسانسیه داروسازی برای فارغ التحصلان لیسانسیه داروسازی خارج از کشور کماکان بلامانع است


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص انجام طرح کار دو سره در خانه های بهداشت


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبه شماره 269 - 28 9 72 شورای عالی برنامه ریزی در خصوص امتحان جامع علوم پایه ورودی سال 70 داروسازی