×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین دادرسی کیفری بخش 2


نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها


قانون مجازات اسلامی بخش سوم


آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی


رأی شماره762ـ761ـ760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی


بخشنامه شماره 100 42578 9000 ـ 7 11 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون اصلاح قانون دریایی ایران


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


قانون اصلاح قانون معادن


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش چهارم


اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376