×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

قانون ثبت اسناد و املاک


قانون معافیت از تادیه قیمت مخابرات و مرسولات پستی و همچنین از تادیه مخارج محاکمه و حق الاجرا


قانون آزادی ورود نقره و طلا و معافیت آنها از تادیه حقوق گمرکی


قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تادیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی


اصلاح ماده 15 آئین نامه مرخصی ها


اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی


اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال مواد افیونی


قانون متمم قانون بودجه یکساله 1307 مملکتی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه های مصوب و پرداختی اسفند ماه 1305 برای مخارج دوماهه اردیبهشت و خرداد ماه 1306


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه های مصوب و پرداختی اسفند 1305 بابت مخارج دولت در فروردین ماه 1306


قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات 1305


قانون اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه اعضا و اجزای اداری مجلس از آغاز سال 1305


قانون شهرداری


قانون اجازه استخدام هشت نفر معلم از مملکت فرانسه برای مدت سه سال


قانون تمدید کنترات مسیو ماریو رویدا متخصص کاغذسازی برای مدت دو ماه


قانون اجازه استخدام هفت نفر معلم از فرانسه برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه


قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای مدیریت موزه و کتابخانه و عتیقات


قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان


قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان


قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن ذوب کنی