×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


رأی شماره‌های آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی


رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون نظارت بر رفتار قضات


آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334


رأی شماره 841 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری


آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


رأی شماره 304 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت


دستورالعمل اجرایی تبصره ماده27 آئین‌نامه اجرایی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه


دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی


ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری


عمل مغایر شان وکالت


آئین نامه نظارت ارزیابی دادستانی انتظامی قضات


هر موقع وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون از سوءرفتار یا اعمال منافی با حیثیت کارشناسی اطلاع حاصل کند می توانداز دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت او را بخواهد


در مورد صدور حکم برائت کارشناس دردادگاه انتظامی کانون ، برای شاکی خصوصی حق اعتراض ذکر نشده است


با توجه به اینکه کارشناس مزبور از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضایی ننموده به نظر اکثریت ، رسیدگی در این دادگاه مقدور نیست


دادگاه عالی انتظامی قضات زمانی به اعتراض معترض رسیدگی می نماید که در فرجه قانونی بعمل آمده باشد


در مورد تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه انتظامی کانون ، برای شاکی انتظامی حقی قایل نشده است