×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


بخشنامه شماره 100 22912 9000ـ 24 4 1393 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین دادرسی کیفری بخش 2


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


بخشنامه شماره 100 68774 9000ـ 12 12 1392 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور


رأی شماره‌های آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی


آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار


آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار


قانون بودجه سال 92 بخش 2


بخشنامه شماره 100 23769 9000 ـ 1 5 1392 به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور


دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها


قانون مجازات اسلامی بخش اول


قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


آئین‌نامه اجرایی بند 81 قانون بودجه سال 1391 کل کشور


دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری