×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15 10 1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 12 1361


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با موادمخدر،جرایم سازمان‌یافته و تروریزم


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت


آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)


رأی شماره 556 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههای آزاد که به حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاههای مربوط وارد می‌شوند خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است


آیین‌نامه اجرایی جزء (ه‍( بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور


رأی شماره‌های 349، 363، 364، 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانة ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 77255 86 مورخ 28 12 1386 استانداری قزوین


رأی شماره 389، 390، 391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر


رأی شماره351 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889 1 مورخ 30 4 1387 وزیر تعاون


قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر


اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334


رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459 1 86 مورخ 9 5 1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری


رأی شماره109 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23 9 1383 و 23 5 1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران


ضوابط نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی


قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت