×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی بازارگان به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس


آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


قانون بودجه سال 92 بخش 2


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم


رأی شماره28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم‌درصد برقراردادهای پیمانکاری


آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور


رأی 938 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران


آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم


آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی