×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس


قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین


قانون موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان


قانون بودجه سال 1385 کل کشور(قسمت دوم)


دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد


به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان در درجه تجدید نظر رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده است


بزه انتقال مال غیر فرع براحراز مالکیت شاکی می باشد - ذکر تاریخ مقدم درقرارداد با توجه به علم و اطلاع طرفین و توافق بر این امر که ممکن است بلحاظ رفع معاذیر قانونی صورت گرفته باشد نمی تواند موجب ایجاد حق شکایت برای طرف قرارداد و تعقیب به عنوان جعل گردد


صفت فاقد همسر بودن زوج ، منظور زوجه جهت تحقق عقد بوده و عقد متبانیا بر آن واقع شده است


با فرض ماءذون بودن تجدیدنظر خواهان در استفاده از جاده مذکور با توجه به قابل عدول بودن اذن مسئله استمرار در استفاده منتفی است


کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون بر علیه کارشناس باید به او ابلاغ گردد


اخذ وکالت از دو نفر به وسایل فریبنده و معرفی خود بجای وکیل دیگر


متهم پرونده کیفری علیه وکیل خود به کانون وکلاء، بعنوان عدم ابلاغ استعفای وکیل به نامبرده شکایت نموده


فک قرار تامین ( توقیف ماشین )


معامله به صورت فضولی و به زعم تنفیذ صورت گرفته و چون مسبوق به رد در اظهارنامه ارسالی می باشد لذا موثر در مقام نمی باشد


با توجه به محکومیت جزائی خوانده به اتهام انتقال مال غیر، وبه لحاظ عدم تنفیذ از ناحیه مالک رای به ابطال سند رسمی صادر میشود


با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است


معاملاتی که فضولتا انجام می پذیرد تنها به طریق اجازه اصیل می تواند از صحت و نفوذ برخوردار گردد و در این شرایط کلیه ثمن اخذ شده از خریدار متعلق به مجیز می باشد