×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380


تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه


اصلاح و تکمیل ماده2 آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس


تصویب‌نامه درخصوص تعیین الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال1392 برای حوزه‌هایعلمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و


قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


واگذاری مسئولیت پیگیری امور شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به شورای فرهنگ عمومی


تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات


تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان


تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان