×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره‌های337 الی 340 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11 10 1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ24 2 1385 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه


قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی‌شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار


قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا


رأی شماره 340، 339، 338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ‏‏27929 21 مورخ 2 12 1382، 20398 21 مورخ12 6 1383 و 33113 21 مورخ8 9 1383 شهردار مشهد‏


قانون راجع باجاره تاسیس کارخانه تهیه و ساخت سموم مربوط به دفع آفات نباتی


راجع به مالیات رسومات


متحدالمال راجع به قانون تخفیف اجرت اعلان ثبت املاک


رد لایحه مربوط به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک


111111


آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی


اجازه عضویت سازمان نقشه برداری در انجمن بین المللی نقشه برداری هوائی


آئین نامه سازمان و وظائف تدارکات کل کشور


آئین نامه اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی


قانون بهداشت شهری


اجازه وصول مالیات وسائط نقلیه موتوری در سالهای 1330 و 1331 طبق آیین نامه سال 1329


آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات


آیین نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات