×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری


قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها


تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393


تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44)قانون پولی و بانکی کشور


اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380


آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


اصلاح تبصره الحاقی به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی


مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال 1393


قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل


آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور