×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان


رأی شماره 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382ـ


آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22 6 1367


رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد


آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات


رأی شماره533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما


مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش دوم


آیین‎نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت


رأی شماره375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است


رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف 15 روز خلاف قانون نیست


آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده


آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت


رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده9 قانون زمین شهری مصوب 22 6 1366 و تبصره6 ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است