×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان


آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


رأی وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای


اصلاح تبصره‌های (1) و (4) ماده (1) مصوبه شماره 237860 48221 مورخ 2 12 1391


بخشنامه شماره 100 45266 9000- 25 11 1391


بخشنامه شماره 100 19279 9000 ـ 28 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


بخشنامه شماره 100 16485 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


بخشنامه شماره 100 16497 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


آیین‌نامه اجرایی بند (80) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


رأی شماره71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2726 700 3142ـ 15 7 1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است


بخشنامه شماره 100 53118 9000ـ 19 11 1390 به رؤسای کل دادگستری استانها


رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی


آیین‌نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست