×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور)


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


اصلاح ماده (11) تصویب‌نامه شماره 153965 ت41498هـ مورخ 3 8 1388


تصویب‌نامه در خصوص لغو بند (6) تصویب‌نامه شماره 164092 ت48522ک مورخ 22 8 1391


تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری


تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی


قانون بودجه سال 92 بخش 2


آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی


اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی


اصلاح تصویب‌نامه شماره 246278 ت48527هـ مورخ 13 12 1391